Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody (rok 2013)

Kategória:
Zverejnené od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
5/5-4/EB41/6592-35917-2013 16. 12. 2013 20. 12. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Marek Vavro, Pezinok
5/5-4/EB41/6421-35057-2013 04. 12. 2013 05. 12. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Viera Cíferská, Pezinok
5/5-4/EB41/6420-34641-2013 28. 11. 2013 05. 12. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok
5/5-4/EB41/6419-34532-2013 27. 11. 2013 05. 12. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Panorama Pezinok s. r. o., Pezinok
5/5-4/EB41/6416-34527-2013 27. 11. 2013 05. 12. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: MŠ Za hradbami 1, Pezinok
5/5-4/EB41/6247-33964-2013 25. 11. 2013 27. 11. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Júlia Pätoprstá, Pezinok
5/5-4/EB41/6246-33965-2013 25. 11. 2013 27. 11. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Alena Frčková, Pezinok
5/5-4/EB41/6231-33790-2013 22. 11. 2013 22. 11. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Alena Pišteková, Pezinok
5/5-4/EB41/6226-33371-2013 20. 11. 2013 22. 11. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Tomáš Demovič, Pezinok
5/5-4/EB41/6157-32860-2013 18. 11. 2013 19. 11. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ladislav Palšovič, Pezinok
5/5-4/EB41/6134-32386-2013 13. 11. 2013 18. 11. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Viera Bartoníková, Pezinok
5/5-4/EB41/6034-31141-2013 30. 10. 2013 12. 11. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ján Tomašovič, Pezinok
5/5-4/EB41/5560-28850-213 03. 10. 2013 07. 10. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Adriana Fodorová a Elena Babiaková, Pezinok
5/5-4/EB41/5535-28234-2013 26. 09. 2013 04. 10. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ján Sadloň, Pezinok
5/5-4/EB41/5424-27923-2013 24. 09. 2013 27. 09. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Rudolf Uhlár, Pezinok
5/5-4/EB41/5327-27259-2013 17. 09. 2013 23. 09. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Peter Meier, Pezinok
5/5-4/EB41/5128-25027-2013 21. 08. 2013 06. 09. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Marián Pažitný, Pezinok
5/5-4/EB41/4877-24296-2013 13. 08. 2013 15. 08. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Alena Precechtelová, Pezinok
5/5-4/EB41/4321-20355-2013 28. 06. 2013 02. 07. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ján Vanček, Pezinok
5/5-4/EB41/4207,19579-2013 20. 06. 2013 02. 07. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Emília Libantová, Pezinok
5/5-4/EB41/4192-19406-2013 19. 06. 2013 02. 07. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: MUDr. Matilda Mikulová, Pezinok
5/5-4/EB41/3978-14254-2013 15. 05. 2013 02. 07. 2013 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Danka Jendeková, Pezinok
5/5-4/EB41/3025-7995-2013 22. 03. 2013 25. 03. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mavin Distribution, s. r. o., Pezinok
5/5-4/EB41/2954-7491-2013 19. 03. 2013 20. 03. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozefa Hotová, Pezinok
5/5-4/EB41/2953-7301-2013 15. 03. 2013 20. 03. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Pavol Dušek, Pezinok
5/5-4/EB41/2777-6226-2013 06. 03. 2013 11. 03. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Zuzana Miklenčičová, Pezinok
5/5-4/EB41/2776-6128-2013 06. 03. 2013 11. 03. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Marek Pohl, Pezinok
5/5-4/EB41/2706-5967-2013 04. 03. 2013 05. 03. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anna Dubničková, Pezinok
5/5-4/EB41/2705-5816-2013 01. 03. 2013 05. 03. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Tomáš Selnekovič, Pezinok
5/5-4/EB41/2659-5644-2013 27. 02. 2013 01. 03. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Tomáš Ircha, Stupava
5/5-4/EB41/2661-5266-2013 22. 02. 2013 25. 02. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Branislav Sadloň, Pezinok
5/5-4/EB41/2551-5144-2013 20. 02. 2013 22. 02. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Ján Bodo, Pezinok
5/5-4/EB41/2550-5125-2013 20. 02. 2013 22. 02. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozef Pätoprstý, Pezinok
5/5-4/EB41/2494-4962-2013 19. 02. 2013 21. 02. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mário Ondrejka, Modra
5/5-4/EB41/2397-4021-2013 11. 02. 2013 13. 02. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Dušan Čech, Pezinok
5/5-4/EB41/2395-3838-2013 08. 02. 2013 13. 02. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Rudolf Varačka, Pezinok
5/5-4/EB41/2218-2443-2013 28. 01. 2013 30. 01. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Andrej Balco, Pezinok
5/5-4/EB41/2033-862-2013 15. 01. 2013 16. 01. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Bc. Andrej Kišoň, Pezinok
5/5-4/EB41/2029-777-2013 14. 01. 2013 16. 01. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Milan Uhlár, Pezinok
5/5-4/EB41/2028-1119-2013 11. 01. 2013 16. 01. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OVRaÚP na MsÚ Pezinok
5/5-4/EB41/2025-499-2013 09. 01. 2013 14. 01. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mária Durdovanská, Pezinok
5/5-4/EB41/2021-365-2013 07. 01. 2013 14. 01. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: RNDr. Miroslav Král, CSc.
5/5-4/EB41/260-112-2013 02. 01. 2013 07. 01. 2013 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Panholec, s. r. o., Bratislava