Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody (rok 2014)

Kategória:
Zverejnené od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
5/5-4/EB41/265-37777-2014 15. 12. 2014 17. 12. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ivan Galbavý, Pezinok
5/5-4/EB41/265-36650-2014 27. 11. 2014 27. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozef Pospech, Pezinok
5/5-4/EB41/265-36212-2014 24. 11. 2014 26. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Pavol Ondrovič, Pezinok
5/5-4/EB41/265-36055-2014 21. 11. 2014 24. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anton Repatý, Pezinok
5/5-4/EB41/265-36054-2014 21. 11. 2014 24. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ján Mikletič, Pezinok
5/5-4/EB41/265-36053-2014 21. 11. 2014 24. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Vlasta Leban, Pezinok
5/5-4/EB41/265-35783-2014 19. 11. 2014 21. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozef Špoták, Pezinok
5/5-4/EB41/265-35497-2014 13. 11. 2014 14. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: ELGEO-Trading, s. r. o., Pezinok
5/5-4/EB41/265-35445-2014 12. 11. 2014 14. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anastázia Knežíková, Pezinok
5/5-4/EB41/265-32803-2014 20. 10. 2014 22. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ľubomír Čeman, Pezinok
5/5-4/EB41/265-32274-2014 15. 10. 2014 16. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Helena Farkašová, Pezinok
5/5-4/EB41/265-32269-2014 14. 10. 2014 16. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Oľga Jaslovská, Pezinok
5/5-4/EB41/265-32029-2014 10. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anna Kostková, Pezinok
5/5-4/EB41/265-31936-2014 10. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Katarína Matyšáková, Pezinok
5/5-4/EB41/265-28181-2014 10. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Viera Cíferská, Pezinok
5/5-4/EB41/265-31870-2014 09. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mgr. Barbora Kubelová, Bratislava
5/5-4/EB41/265-31717-2014 08. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Ľubica Budovičová, Pezinok
5/5-4/EB41/265-31669-2014 08. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Linda Barančíková, Pezinok
5/5-4/EB41/265-31560-2014 06. 10. 2014 08. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Stanislav Sandtner, Pezinok
5/5-4/EB41/265-31341-2014 03. 10. 2014 03. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ivan Belanský, Pezinok
5/5-4/EB41/265-30563-2014 24. 09. 2014 26. 09. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Emília Dzúriková, Pezinok
5/5-4/EB41/265-19503-2014 22. 05. 2014 26. 05. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Viktória Melišíková, Pezinok
5/5-4/EB41/265-17746-2014 12. 05. 2014 15. 05. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Istrofinal, a. s., Žilina
5/5-4/EB41/265-12877-2014 11. 04. 2014 14. 04. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Irena Demovičová, Pezinok
5/5-4/EB41/265-11404-2014 04. 04. 2014 07. 04. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Michal Juriš, Pezinok
5/5-4/EB41/265-10989-2014 02. 04. 2014 04. 04. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ladislav Pelán, Pezinok
5/5-4/EB41/265-9394-2014 24. 03. 2014 27. 03. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Renáta Kernová, Pezinok
5/5-4/EB41/265-9220-2014 21. 03. 2014 24. 03. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mestský podnik služieb, Pezinok
5/5-4/EB41/265-2893-2014 29. 01. 2014 18. 03. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Andrea Francisciová, Pezinok
5/5-4/EB41/265-7892-2014 10. 03. 2014 13. 03. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: JŠ Servis s. r. o., Pezinok
5/5-4/EB41/265-7314-2014 05. 03. 2014 07. 03. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Emília Farkašová, Pezinok
5/5-4/EB41/265-7161-2014 04. 03. 2014 06. 03. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: RNDr. Marta Križanová, Bratislava
5/5-4/EB41/265-6702-2014 26. 02. 2014 27. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: František Sandtner, Pezinok
5/5-4/EB41/265-6404-2014 24. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anna Radošovská, Pezinok
5/5-4/EB41/265-6216-2014 21. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Erik Gottschall, Pezinok
5/5-4/EB41/265-6215-2014 21. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Branislav Strašifták, Šenkvice
5/5-4/EB41/265-6214-2014 21. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Richard Oravec, Svätý Jur
5/5-4/EB41/265-6231-2014 20. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: MUDr. Radomír Tarek, Pezinok
5/5-4/EB41/OV,RaÚP-VI.-2014 20. 02. 2014 21. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok
5/5-4/EB41/265-5733-2014 17. 02. 2014 19. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Rozálka Park, s. r. o., Pezinok
5/5-4/EB41/265-5006-2014 12. 02. 2014 14. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Termming, a. s., Bratislava
5/5-4/EB41/265-5005-2014 12. 02. 2014 14. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Termming, a. s., Bratislava
5/5-4/EB41/265-2872-2014 29. 01. 2014 10. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Štefánia Grófová, Pezinok
5/5-4/EB41/OV,RaÚP-V.-2014 21. 01. 2014 21. 01. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok
5/5-4/EB41/OV,RaÚP-IV.-2014 21. 01. 2014 21. 01. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok
5/5-4/EB41/OV,RaÚP-III.-2014 20. 01. 2014 21. 01. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok
5/5-4/EB41/OV,RaÚP-II.-2014 16. 01. 2014 17. 01. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok
5/5-4/EB41/OV,RaÚP-I.-2014 07. 01. 2014 07. 01. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok