Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody (rok 2015)

Kategória:
Zverejnené od 28. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
5/5-4/EB41/1999-35439-2015 09. 12. 2015 09. 12. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ladislav Schisler, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-35450-2015 09. 12. 2015 09. 12. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Ivan Putra, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-35312-2015 08. 12. 2015 10. 12. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Medard Féder, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-35180-2015 07. 12. 2015 09. 12. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: STAMIK s. r. o., Pezinok
5/5-4/EB41/1999-35108-2015 04. 12. 2015 07. 12. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Adrián Benčič, Modra
5/5-4/EB41/1999-34717-2015 30. 11. 2015 02. 12. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Vendelín Dvorský, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-33902-2015 20. 11. 2015 23. 11. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Karol Zahlbruckner, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-31918-2015 30. 10. 2015 04. 11. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Hana Lacková, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-31885-2015 30. 10. 2015 04. 11. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Juraj Horváth, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-31056-2015 23. 10. 2015 26. 10. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ľubica Heribanová, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-29780-2015 13. 10. 2015 13. 10. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Magdaléna Cabanová, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-28962-2015 02. 10. 2015 05. 10. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Vladimír Baňák, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-27084-2015 14. 09. 2015 17. 09. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Dagmar Slezáková, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-27069-2015 14. 09. 2015 17. 09. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Bc. Lenka Filipková, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-26444-2015 08. 09. 2015 11. 09. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Milan Nyitray, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-25108-2015 24. 08. 2015 25. 08. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Marek Havelka, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-24990-2015 21. 08. 2015 24. 08. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Alena Marciová, Bratislava
5/5-4/EB41/1999-24508-2015 18. 08. 2015 20. 08. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Bohumil Opeta, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-10102-2015 16. 04. 2015 17. 04. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mgr. Michaela Stromčeková, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-8746-2015 30. 03. 2015 30. 03. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Vlasta Dobešová, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-8377-2015 25. 03. 2015 26. 03. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Rozálka Park, s. r. o., Pezinok
5/5-4/EB41/1999-8201-2015 24. 03. 2015 25. 03. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Smolenice
5/5-4/EB41/1999-7981-2015 20. 03. 2015 23. 03. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Štefan Mlynár, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-7403-2015 13. 03. 2015 16. 03. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Bc. Ivan Juráš, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-7146-2015 11. 03. 2015 13. 03. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ľubomír Cíferský, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-7141-2015 11. 03. 2015 13. 03. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Infra Services, a. s., Pezinok
5/5-4/EB41/1999-6724-2015 05. 03. 2015 06. 03. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Baďura, s. r. o., Šenkvice
5/5-4/EB41/1999-6327-2015 02. 02. 2015 04. 03. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Vladimír Mužík, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-6320-2015 02. 02. 2015 04. 03. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Miroslav Hanúsek, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-6154-2015 27. 02. 2015 03. 03. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Róbert Kostka, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-4979-2015 17. 02. 2015 19. 02. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Miroslav Hanák, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-4688-2015 11. 02. 2015 12. 02. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Pavol Klučár, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-4009-2015 05. 02. 2015 06. 02. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: František Kotes, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-2192-2015 28. 01. 2015 30. 01. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Vladimír Breburda, Pezinok
5/5-4/EB41/1999-1861-2015 26. 01. 2015 28. 01. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mgr. Ľubica Evanson, Rohožník
5/5-4/EB41/1999-784-2015 15. 01. 2015 16. 01. 2015 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ján Petráš, Pezinok