Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2016)

Kategória:
Zverejnené od 04. 02. 2016 do 31. 01. 2017

Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
5/4-9/EB41/1437-37428-2016 28. 12. 2016 12. 01. 2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Svätý Jur
5/4-9/EB41/1437-36931-2016 19. 12. 2016 12. 01. 2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Katolícka cirkev, Farnosť Pezinok
5/4-9/EB41/1437-36671-2016 15. 12. 2016 12. 01. 2017 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Milan Košťál, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-36251-2016 09. 12. 2016 13. 12. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Marta Sodomová, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-36217-2016 09. 12. 2016 13. 12. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ľudovít Guštafík, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-35814-2016 05. 12. 2016 08. 12. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mária Škyvarová, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-35260-2016 30. 11. 2016 02. 12. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Pavol Valka, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-35259-2016 30. 11. 2016 02. 12. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mária Pokorná, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-34927-2016 25. 11. 2016 28. 11. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Alžbeta Parajková, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-34917-2016 25. 11. 2016 28. 11. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. arch. Igor Hianik, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-34577-2016 23. 11. 2016 25. 11. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Pavel Fraňo, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-34496-2016 23. 11. 2016 25. 11. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Peter Šutovský, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-33501-2016 10. 11. 2016 11. 11. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: František Slezák, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-33070-2016 08. 11. 2016 11. 11. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jana Rozborová, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-33069-2016 08. 11. 2016 11. 11. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jana Rozborová, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-33784-2016 14. 11. 2016 15. 11. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Tomáš Hríbik, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-33744-2016 11. 11. 2016 14. 11. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ľuboš Slovák, Spišská Nová Ves
5/4-9/EB41/1437-32521-2016 28. 10. 2016 31. 10. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Karol Šuran, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-32433-2016 31. 10. 2016 03. 11. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Branislav Trojan, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-31772-2016 24. 10. 2016 26. 10. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Emília Hradská, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-29902-2016 06. 10. 2016 07. 10. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Pavel Moravčík, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-29724-2016 04. 10. 2016 05. 10. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Dušan Pollák, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-29550-2016 03. 10. 2016 05. 10. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Lucia Rýdza, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-29153-2016 28. 09. 2016 30. 09. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Alojz Kučeriak, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-28899-2016 26. 09. 2016 28. 09. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Marek Havelka, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-28555-2016 21. 09. 2016 23. 09. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Viliam Lindtner, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-27672-2016 13. 09. 2016 14. 09. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Karol Hanker, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-26801-2016 05. 09. 2016 07. 09. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Slavomír Gajdoš, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-25172-2016 17. 08. 2016 19. 08. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: PK REAL SERVIS, s.r.o., Pezinok
5/4-9/EB41/1437-24295-2016 05. 08. 2016 07. 08. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Margita Hupková, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-23174-2016 22. 07. 2016 25. 07. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Alexandra Kollárová, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-20471-2016 17. 06. 2016 19. 06. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mgr. Mária Hrivnáková, Pezinok
5/4-9/EB41/1437-12489-2016 04. 05. 2016 05. 05. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: LIDL SR, Bratislava
5/5-4/EB41/1437-11880-2016 02. 05. 2016 03. 05. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Miroslav Bušo, Pezinok
5/5-4/EB41/1437-9889-2016 13. 04. 2016 15. 04. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mária Kazimírová, Pezinok
5/5-4/EB41/1437-9557-2016 08. 04. 2016 11. 04. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Lucia Rýdza, Pezinok
5/5-4/EB41/1437-8221-2016 21. 03. 2016 23. 03. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Darius Trstenský, Pezinok
5/5-4/EB41/1437-7755-2016 15. 03. 2016 16. 03. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Milan Sobolič, Pezinok
5/5-4/EB41/1437-7518-2016 11. 03. 2016 14. 03. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Svätý Jur
5/5-4/EB41/1437-7405-2016 10. 03. 2016 11. 03. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Svätý Jur
5/5-4/EB41/1437-7319-2016 09. 03. 2016 11. 03. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anna Brnčíková, Pezinok
5/5-4/EB41/1437-5988-2016 22. 02. 2016 23. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Ján Chvíla, Limbach
5/5-4/EB41/1437-5919-2016 22. 02. 2016 23. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Svätý Jur
5/5-4/EB41/1437-5565-2016 16. 02. 2016 17. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. arch. Bronislava Doláková
5/5-4/EB41/1437-5482-2016 15. 02. 2016 17. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Peter Polák, Pezinok
5/5-4/EB41/1437-5197-2016 12. 02. 2016 15. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Evanjelický a. v. farský úrad Grinava, Pezinok
5/5-4/EB41/1437-4792-2016 11. 02. 2016 12. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozef Byrtus, Bratislava
5/5-4/EB41/1437-4473-2016 09. 02. 2016 11. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Branislav Dobrotka, Pezinok
5/5-4/EB41/1437-3438-2016 03. 02. 2016 05. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Dana Strnisková, Pezinok
5/5-4/EB41/1437-3211-2016 03. 02. 2016 05. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Eva Ďurišová, Bratislava
5/5-4/EB41/1437-2530-2016 29. 01. 2016 01. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Spojená škola Komenského 25, Pezinok
5/5-4/EB41/1437-2124-2016 27. 01. 2016 29. 01. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Erich Budai, Bratislava
5/5-4/EB41/1437-1822-2016 25. 01. 2016 27. 01. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Radovan Švarka, Limbach
5/5-4/EB41/1437-753-2016 13. 01. 2016 15. 01. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ľudovít Švec, Pezinok