Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2018)

Kategória:
Zverejnené od 12. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument
Nora Lišková 21. 12. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/36
Milan Mikláš 21. 12. 2018 Výrub 5111,6 m2 porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/35
Branislav Miklenčic 21. 12. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/34
Jarmila Groningerová 21. 12. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/33
Peter Tatár 21. 12. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/32
Ondrej Jurovčík 14. 12. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/31
František Slezák 14. 12. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/30
Andrej Hlavačka 13. 11. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/29
Ing. Branislav Trojan 13. 11. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/28
Ľuboš Ďurec 13. 11. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/27
Finance Development, s. r. o. 15. 10. 2018 Výrub 27 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/26
Vencorp Management, a. s. 15. 10. 2018 Výrub 25 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/25
Erik Reingraber 15. 10. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/24
Mesto Svätý Jur 08. 10. 2018 Výrub 14 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/23
Ing. Eva Markeová 08. 10. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/22
JUDr. Ivan Lošonský, PhD. 26. 09. 2018 Výrub 5 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/21
Peter Zúbek 26. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/20
Eva Madžová 26. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/19
Peter Švestka. 26. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/18
Realtors, s. r. o. 26. 09. 2018 Výrub 19 stromov a porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/17
Centrum poradenstva 11. 09. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/16
Brenntag Slovakia s.r.o. 07. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/15
Mgr. Ivana Majerníková 23. 08. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/14
Ing. Stanislav Vinčúr 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/13
Magdaléna Kollárová 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/12
Ružena Pochylá 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/11
Juraj Guštafík 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/10
Jozef Mihálik 12. 03. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/9
Jarmila Pavelková 12. 03. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/8
Ivan Pavučok 12. 03. 2018 Výrub 360m2 porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/7
Mesto Svärý Jur 14. 02. 2018 Výrub 11 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/6
Mesto Svärý Jur 12. 02. 2018 Výrub 16 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/5
Mgr. Katarína Drocárová 12. 02. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/4
Rastislav Kubovič 12. 02. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/3
Ing. Andrej Karpinský 12. 01. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/2
Miroslav Egyed 12. 01. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/1