Prepnúť na plnú verziu


Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 16. 08. 2018

Kategória:
Zverejnené od 07. 08. 2018 do 16. 08. 2018
Program
|
|
|
|
|
|
Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. augusta 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
  2. Návrh na schválenie Rozhodnutia o určení volebných obvodov pre voľby poslancov MsZ