Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Kategória:
Zverejnené od 07. 01. 2019 do 31. 12. 2019

Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument
Dušan Šmidák 23. 12. 2019 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/40
Dušan Žila 05. 12. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/39
Lada Moravčíková 03. 12. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/38
Branislav Strašifták 03. 12. 2019 Výrub 8 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/37
Jozef Polák 26. 11. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/36
Mgr. Branislav Miklenčič 20. 11. 2019 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/35
Ing. Milan Čech 15. 11. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/34
Michal Koník 15. 11. 2019 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/33
Ing. Katarína Kucháriková 13. 11. 2019 Výrub 5 ks ihličnanov Informácia o začatí správneho konania 2019/32
Rímsko-katolícka cirkev, Pezinok 30. 10. 2019 Výrub 17 ks drevín Informácia o začatí správneho konania 2019/31
Ing. Mária Sandtnerová 23. 10. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/30
Ing. Miroslav Hanus 21. 10. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/29
Obchodná akadémia Pezinok 21. 10. 2019 Výrub 3 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/28
SKALA TOPINVEST, s. r. o. 14. 10. 2019 Výrub 19 ks stromov
a 1418m2 kríkov
Informácia o začatí správneho konania 2019/27
Ernest Hajnovič 14. 10. 2019 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/26
Ing. Ján Sláčik 08. 10. 2019 Výrub 3 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/25
Železnice SR 03. 10. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/24
Janka Budovičová 13. 09. 2019 Výrub 3 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/23
Karolína Juríková 22. 08. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/22
Viola Kilhofová 16. 07. 2019 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/21
Eva Chmelová 16. 07. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/20
Eva Chmelová 16. 07. 2019 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/19
Stredná odborná škola 16. 07. 2019 Výrub 18 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/18
PhDr. Eduard Šebo 04. 04. 2019 Výrub 5 ks stromov a
70 m2 krovitých porastov
Informácia o začatí správneho konania 2019/17
PhDr. Eduard Šebo 04. 04. 2019 Výrub 74 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/16
PhDr. Eduard Šebo 04. 04. 2019 Výrub 15 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/15
Eduard Matajz 07. 03. 2019 Výrub 3 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/14
Michal Čajkovič 07. 03. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/13
Ing. František Bernadič 07. 03. 2019 Výrub 3 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/12
Ing. Mikuláš Regula 07. 03. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/11
Mária Cillerová 07. 03. 2019 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/10
Pezinské tehelne - Paneláreň, a. s. 25. 02. 2019 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/9
Jozef Čermák 25. 02. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/8
Mgr. Branislav Kováčik 25. 02. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/7
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. 25. 02. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/6
Viera Noskovičová 25. 02. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/5
Mesto Svätý Jur 08. 02. 2019 Výrub 7 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/4
Ing. Zuzana Miklenčičová 08. 02. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/3
Svitlana Danociová 07. 01. 2019 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2019/2
Alena Kozáková 07. 01. 2019 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2019/1
 


INFORMÁCIE O SPRÁVNYCH KONANIACH V PREDCHÁDZUJÚCICH ROKOCH: