Zasadnutie Mestskej rady dňa 19. 03. 2019

Kategória:
Zverejnené od 12. 03. 2019 do 19. 03. 2019
Program
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 19. marca 2019 (utorok) o 17.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Informácie primátora
 2. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť na rok 2019
 3. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Mestského múzea, p.o.
 4. Príprava metodiky výberu riaditeľov mestských organizácií
 5. Postupná transformácia TV PEZINOK, s. r. o.
 6. Zaoberanie sa správou z kontroly HK týkajúcej sa MPS, p.o.
 7. Prevody a nájmy
 8. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 9. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu
 10. Rôzne
  10.1.  Lesy