Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady dňa 25. 03. 2019

Kategória:
Zverejnené od 25. 03. 2019 do 25. 03. 2019
Program
|
Materiály
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 25. marca 2019 (pondelok) o 16.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 2.

  1. Informácie primátora
  2. Informácia ohľadom hospodárenia a prevádzky MPS, p.o. a tiež odvolania riaditeľa MPS, p.o.
  3. Rôzne