Oznámenie o zmene termínu dražby - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004

Kategória:
Zverejnené od 21. 05. 2019 do 05. 06. 2019

Erb Mesta
Mesto Pezinok

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 657,97 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu