Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2019

Kategória:
Zverejnené od 20. 06. 2019 do 27. 06. 2019
|
|
|
|
Uznesenia
|
|
7. Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení - bod a) - uznesenie č. 1-85/2019
3. Úprava plánu práce Mestského zastupiteľstva - uznesenie č. 1-86/2019
4. Pristúpenie do združenia JURAVA - uznesenie č. 1-87/2019
5. Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2019 - uznesenie č. 1-88/2019
6. Preklasifikovanie výdavkov ZŠ Fándlyho - uznesenie č. 1-89/2019
8. Schválenie kritérií pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok - uznesenie č. 1-90/2019
9. Participatívny rozpočet - uznesenie č. 1-91/2019
10. Prevody a nájmy
10.1. Mocilenko Javorova prevod - uznesenie č. 1-92/2019
10.2. Chalmovska Javorova prevod pozemku - uznesenie č. 1-93/2019
10.3. Jendek prevod Drobiševa - uznesenie č. 1-94/2019
10.4. Bittner Slenčne udolie najom - uznesenie č. 1-95/2019
10.5. Cipro Ciprova najom pozemku Slnecna - uznesenie č. 1-96/2019
10.6. Nadobudnutie Fajgalska - uznesenie č. 1-97/2019
10.7. Nadobudnutie 1. mája - uznesenie č. 1-98/2019
10.8. Zrušenie uznesenia Suvorovova - uznesenie č. 1-99/2019
10.9. Zrušenie uznesenia Kern - uznesenie č. 1-100/2019
7. Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení - bod b) - uznesenie č. 1-101/2019
7. Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení - bod c, d) - uznesenie č. 1-102/2019
11. Návrh VZN č. 05/2019, ktorým sa mení VZN č. 9/2017 - uznesenie č. 1-103/2019
12. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu mesta a stanovisko HK - uznesenie č. 1-104/2019
13. Rozbor hospodárenia TV PEZINOK za rok 2018 a stanovisko DR - uznesenie č. 1-105/2019
14. Rozbor hospodárenia PMS za rok 2018 a stanovisko DR - uznesenie č. 1-106/2019
15. Rozbor hospodárenia PKC za rok 2018 - uznesenie č. 1-107/2019
16. Rozbor hospodárenia MPS za rok 2018 - uznesenie č. 1-108/2019
17. Rozbor hospodárenia Mestského múzea za rok 2018 - uznesenie č. 1-109/2019
18. Informácia o plnení rozpočtu k 31 03 2019 - uznesenie č. 1-110/2019
19. Informácie z činnosti ÚHK - uznesenie č. 1-111/2019
20.1. Návrh na schválenie projektu Bezpečné mesto - uznesenie č. 1-112/2019
20.2. Návrh na vymenovanie riaditeľa PKC - uznesenie č. 1-113/2019