Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019

Kategória:
Zverejnené od 01. 10. 2019 do 16. 10. 2019

Erb Mesta
Mesto Pezinok

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 2,04 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu