Zasadnutie Mestskej rady dňa 22. 10. 2019

Kategória:
Zverejnené od 17. 10. 2019 do 22. 10. 2019
Program
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 22. októbra 2019 (utorok) o 16.00 hod. v Starej radnici.

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Informácie primátora
  3. Súhlasy a vecné bremená
  4. Nájom pozemku – Zámocký park