Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Kategória:
Zverejnené od 27. 11. 2019 do 12. 12. 2019

Erb Mesta
Mesto Pezinok

OZNAM

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 376,9 KB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu