Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019

Kategória:
Zverejnené od 30. 11. 2019 do 15. 12. 2019

Erb Mesta
Mesto Pezinok

NÁVRH VZN

Text dokumentu (formát PDF, veľkosť: 12,31 MB)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu