Programy kultúrnych inštitúcii na mesiac

Vybrané podujatia v tomto mesiaciUpozornenie
Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky z 9.3.2020 platí na území Slovenskej republiky v období od 10.3. do odvolania zákaz organizovania akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí pre všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy. Verejnou vyhláškou, ktorá nadobudla účinnosť od 10.3.2020 do odvolania, zároveň Úrad verejného zdravotníctva SR zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy aj pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.