Prepnúť na plnú verziu

Kino Pezinok

Od: .
Do: .

Zobrazených je 10 premietaní:

21. 05. 2019, 19.30
22. 05. 2019, 19.30
23. 05. 2019, 19.30
24. 05. 2019, 19.30
25. 05. 2019, 19.30
26. 05. 2019, 17.00
26. 05. 2019, 19.30
29. 05. 2019, 19.30
31. 05. 2019, 21.15

01. 06. 2019, 21.15

Na základe rozhodnutia distributéra sme museli
upraviť výšku vstupného nasledovne:

2D 3D FK
DOSPELÍ 5 € 6 € 4 €
DETI, ŠTUDENTI, SENIORI 4 € 5 € 4 €
ZŤP, ZŤP-S 3 € 4 € 3 €
ČLENOVIA FK 3 €


Začiatok predstavení je o 19.30 hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladňa je otvorená hodinu pred predstavením.

Rezervácie: http://rezervacie.kinopezinok.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!


Digitalizáciu kina Domu kultúry Pezinok finančne podporil Audiovizuálny fond
Logo Audiovizuálny fond

Pezinské kultúrne centrum
033/641 20 93, 033/641 39 49
web: www.kinopezinok.sk