Prepnúť na plnú verziu

Kino Pezinok

Od: .
Do: .

Zobrazených je 12 premietaní:

21. 07. 2019, 21.15
22. 07. 2019, 21.15
23. 07. 2019, 21.15
25. 07. 2019, 21.15
26. 07. 2019, 21.15
27. 07. 2019, 21.15
28. 07. 2019, 21.15
29. 07. 2019, 21.15
30. 07. 2019, 21.15
31. 07. 2019, 21.15

01. 08. 2019, 21.00

Na základe rozhodnutia distributéra sme museli
upraviť výšku vstupného nasledovne:

2D 3D FK
DOSPELÍ 5 € 6 € 4 €
DETI, ŠTUDENTI, SENIORI 4 € 5 € 4 €
ZŤP, ZŤP-S 3 € 4 € 3 €
ČLENOVIA FK 3 €


Začiatok predstavení je o 19.30 hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladňa je otvorená hodinu pred predstavením.

Rezervácie: http://rezervacie.kinopezinok.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!


Digitalizáciu kina Domu kultúry Pezinok finančne podporil Audiovizuálny fond
Logo Audiovizuálny fond

Pezinské kultúrne centrum
033/641 20 93, 033/641 39 49
web: www.kinopezinok.sk