Program Centra voľného času

  •   3. 10.
Čajovňa pod holým nebom
Akcia pre verejnosť, deti a dospelých.
  •   9. 10.
Podklad jesenných škriatkov
Podujatie určené pre deti.
  • 23. 10.
Jesenná piatková čajovňa
 
Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo na telefónnych číslach 0948 222 117.
Zmena programu vyhradená.