Program Centra voľného času

Centrum voľného času Pezinok - krúžky v CVČ v Zámockom parku 2019/2020 6-8€ za mesiac. Info o krúžkoch: www.cvcpezinok.sk + FB. Kontakt: epicentrum.pezinok@gmail.com, 0948 222 117
 
Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo na telefónnych číslach 0948 222 117.
Zmena programu vyhradená.