Primátor

Predstavenie
Ing. arch. Igor Hianik bol na volebné obdobie r. 2018 - 2022 zvolený do funkcie primátora mesta Pezinok ako kandidát za strany: OĽANO, Progresívne Slovensko, SAS, SPOLU - občianska demokracia.

Kompetencie
Primátor je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Je volený občanmi mesta v priamych voľbách na 4 roky.

Primátor:
  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
     
Tel.: 033/6901 100, 101
E-mail: primator@msupezinok.sk