Figura a Figura

Plagát výstavy

Danica Tyková

  • vyštudovala ŠUP v Bratislave a VŠVU v Bratislave, katedru sochárstva, Ateliér SOI – socha, objekt, inštalácia /J. Hoffstädter/
  • učí vo Výtvarnom odbore ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku
  • venuje sa vlastnej voľnej tvorbe


Petra Noskovičová

  • vyštudovala Konzervatórium v Bratislave a odbor flauta a teóriu hudby na VŠMU
  • navštevovala Výtvarný odbor ZUŠ v Pezinku
  • učí v ZUŠ Modra
  • venuje sa vlastnej voľnej tvorbe


Obe autorky spája Výtvarný odbor ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku, kde sa stretli ako učiteľka a študentka, vzťah k recyklovaniu a momentálne i spoločná výstava. Figury a postavy Petry sú dominantné, viditeľné, skutočné aj imaginatívne. Citeľná je spontánnosť plná farieb. Spoločné majú spomenutý vzťah k recyklácii. Petra maľuje na čo sa dá, vytvára malé maľby na čokoľvek. Danica vytvára objekty z čohokoľvek sa dá. Už raz vytvorené predmety a časti z nich, ktoré stratili svoju funkciu, posúva ďalej v iných súvislostiach. Preto figura je symbolická, tušená, jej tvar určujú segmenty, z ktorých je vytvorená.

Na výstave so spoločnou témou FIGURA sa stretnete s figurou na ucelenej ploche, s figurou rôznorodou čo do tvaru i materiálu, s figurou v priestore.

 

 

Dátum:   20. 10. 2020 - 31. 12. 2020
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk