Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva

Erb Mesta
Mesto Pezinok

ROKOVACÍ PORIADOK
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva (formát PDF)
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu