CyklomaratónSpoločné stretnutie k Cyklomaratónu 2020 bude v stredu 15. 1. 2020
v reprezentačnej miestnosti (sobášna miestnosť) v Starej radnici na 1. poschodí od 17:00 do 18:00 h.

CYKLOMARATÓN 2019

Cyklomaratón 2018

Cyklomaratón 2017

Cyklomaratón 2016

Cyklomaratón 2015 (2)

Cyklomaratón 2015 (1)

Cyklomaratón 2014

Cyklomaratón 2013

Cyklomaratón 2012

Cyklomaratón 2011

Cyklomaratón 2009

Cyklomaratón 2008

Cyklomaratón 2007