Akadémia tretieho veku

Akadémia tretieho veku
Akadémia tretieho veku pri MsÚ Pezinok predstavuje záujmové štúdium. Týmto štúdiom sa nezvyšuje kvalifikácia, ale je jednou z možností ako prežiť poproduktívny vek kvalitne s udržiavaním duševnej a fyzickej rovnováhy občana tretieho veku.

Informácie o štúdiu
Štúdium na Akadémii tretieho veku je 4-semestrálne (dvojročné). Podmienkou prijatia je minimálny vek 55 rokov. Letný a zimný semester má približne 6 dvojhodinových prednášok. Minimálny počet uchádzačov pre otvorenie študijného odboru je 15 uchádzačov.  Snažíme sa prijať každého uchádzača, aj keď záujem o štúdium je veľký. Celé štúdium končí slávnostnou promóciou, kde absolventi štúdia získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku. Poplatok za jeden semester je 26 EUR, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent.


AKTUÁLNY OZNAM:

Z dôvodu pretrvávania núdzového stavu, platnosti vyhlášky č. 34/2020 V. v. SR a rozhodnutia ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, oznamujeme, že výučba vo všetkých študijných kurzoch Akadémie tretieho veku a tým aj náhradné vyučovanie za vymeškané hodiny v letnom semestri akademického roka 2019/2020 je pozastavená. Prosíme vás o trpezlivosť, keďže spoločne čakáme na obnovenie výučby, čo bude podmienené aktuálnou epidemiologickou situáciou a odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR.
Veríme, že začiatok výučby na Akadémii tretieho veku bude čoskoro obnovený.

 

Študijné kurzy Akadémie tretieho veku

1.ročník:


2.ročník:

 


KONTAKT: PaedDr. Erik Špaňo, telefón: 033/6901 306, e-mail: erik.spano@msupezinok.sk