Parkovanie vozidiel má svoje pravidlá

Táto informácia bola publikovaná od 28. 05. 2020 do 10. 06. 2020

Parkovanie vozidiel má svoje pravidláMesto Pezinok upozorňuje na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá priniesla úpravu parkovania na chodníkoch.

Od 1. decembra 2019 je v platnosti novela zákona o cestnej premávke, podľa ktorej je možné parkovať len na okraji chodníka priľahlého k ceste (t. z. pri obrubníku), pričom je potrebné zachovať voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 m. Cieľom je zabrániť jazdeniu po chodníkoch za účelom parkovania a ochrániť tak chodcov. Zároveň zabezpečiť priestor pre peších, ktorým autá parkujúce na chodníkoch často znemožňujú prechod.

Na dodržiavanie predpisov v súvislosti s parkovaním v meste dohliada Mestská polícia Pezinok, ktorá pôsobí predovšetkým preventívne a porušovanie nariadení rieši spravidla upozornením. Opakované porušenia však môže riešiť pokutou v blokovom konaní.

Parkovanie vozidiel má svoje pravidláĎakujeme za rešpektovanie zákonov, ktoré prinášajú bezpečnosť.