Prerušenie dodávky elektrickej energie v dňoch 30. 6. - 3. 7. 2020

Táto informácia bola publikovaná od 24. 06. 2020 do 03. 07. 2020

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné lokality:


30. 06. 2020 v čase od 11.30 do 14.00 hod.:

  • SENECKÁ č. 5212/29
  • TALIHOV DVOR č. 5212, 5212/49

01. 07. 2020
v čase od 8.00 do 10.30 hod.:

  • LOKALITA BABA č. 9010
  • LOKALITA KRKAVEC č. 34, 364, 374, 376, 381, 385, 386, 399, 465, 9002, 9003, 9005, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9020


v čase od 11.30 do 14.00 hod.:

  • LOKALITA LAJTNÉ č. 9280

03. 07. 2020 v čase od 11.30 do 14.30 hod.:

  • LIMBAŠSKÁ CESTA č. 5, 7/BL, 7/TS, 9, 9/A, 9/VE, 767/18, 767/19
  • PRI MLYNE č. 1, 2, 3, 9/-, 767/17
Ďakujeme za pochopenie

 


Bližšie informácie:
  • Jana Jánošová, administrátor správy EZ I Západoslovenská dstribučná, a. s.
    tel.: 02/5061 3161, e-mail: jana.janosova@zsdis.sk