Podpora neziskového sektora po karanténe je kľúčová

Táto informácia bola publikovaná od 25. 06. 2020 do 03. 07. 2020

Ilustračné fotoNeziskové organizácie a občianske iniciatívy preukázali svoj veľký význam v mobilizovaní dobrovoľníkov v boji proti COVID-19. Snahu pomôcť sme videli všade okolo nás. Vďaka však nepatrí len dobrovoľníkom, ktorí investovali svoj čas a schopnosti do potrebnej expresnej akcie. Rovnako dôležití sú aj darcovia, ktorí dodali potrebné finančné zdroje na nákup materiálu či iných potrebných zložiek. Medzisektorová spolupráca a súdržnosť je kľúčom k rozvoju spoločnosti a očividne aj k stabilizovaniu krízových situácií aj na lokálnej úrovni. Avšak spoluprácu, filantropiu a dobrovoľníctvo treba pestovať a dlhodobo trénovať, aby v čase potreby rýchlo priniesla výsledok.

Grantový program Nadácie REVIA to robí už 24 rokov. Prostriedky získané od darcov, najmä z % z asignovanej dane, putujú do projektov rozvíjajúcich náš región a motivujú obyvateľov k akcii. Aj teraz podporila REVIA 13 občianskych iniciatív sumou 5 200 €.
Dobrovoľníci realizujúci projekty k získanej finančnej podpore pridajú svoj čas a schopnosti, čím vytvárajú komunitu, ktorá napreduje, je silná a schopná reagovať na potreby jej členov.

REVIA tento rok podporuje v Pezinku projekty ako napr. Seniori a ich ochrana – zakúpenie ochranných kombinéz pre Zariadenie opatrovateľskej služby,  akciu Happening Drumfest Slovakia 2020, vytvorenie digitálnej databázy objektov drobnej ľudovej architektúry BSK či 3. detskú banícku akadémiu JUDr. Dušana Vilíma.

„Ďakujeme našim dlhoročným partnerom a darcom, že ich podpora pomáha Nadácii REVIA sprostredkovať pomoc ďalej, rozvíja nielen zraniteľné skupiny, ale aj skupiny s potenciálom pomáhať ďalej. Spoločne dávame priestor na kreativitu, a teda rozvoj a pozdvihnutie našej spoločnosti ku kvalitnejšiemu životu a prostrediu. Ak máte záujem pomôcť aj vy a ešte ste neodovzdali svoje daňové priznanie či vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, poskytnite svoje percentá Nadácii REVIA do 30.6., príp. do vládou stanoveného termínu, a staňte sa naším darcom jednoduchým príspevkom, o ktorom viac detailov nájdete na www.revia.sk,“ uviedla správkyňa Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA Lucia Finková.


REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia