Mesto obnovuje Slávnostné prijatie jubilantov primátorom mesta

Táto informácia bola publikovaná od 26. 06. 2020 do 06. 07. 2020

Ilustračné fotoNa priaznivú epidemiologickú situáciu reaguje mesto Pezinok aj obnovením Slávnostných prijatí primátorom mesta, ktoré pôvodne naplánovalo na 25.3.2020 a 15.4.2020, avšak z dôvodu epidémie koronavírusu ich začiatkom marca muselo zrušiť.

Od roku 2020 začalo mesto realizovať tieto podujatia štyrikrát ročne – vždy pre jubilantov, ktorí v danom štvrťroku oslávili 80, 85 alebo 90 a viac rokov a zároveň majú trvalý pobyt v meste Pezinok.

Obnovené Slávnostné prijatia jubilantov primátorom mesta Igorom Hianikom sa uskutočnia v týchto termínoch:

  • 9. septembra 2020 pre jubilantov, ktorí 80, 85 alebo 90 a viac rokov oslávili v roku 2019,
  • 16. septembra 2020 pre jubilantov, ktorí 80, 85 alebo 90 a viac rokov oslávili v prvom štvrťroku 2020,
  • 23. septembra 2020 pre jubilantov, ktorí 80, 85 alebo 90 a viac rokov oslávili v druhom štvrťroku 2020.


Všetky slávnostné prijatia sa uskutočnia vždy o 15.00 h v sobášnej sieni Mestského úradu na Radničnom námestí 7 v Pezinku.

Následne 10.9., 17.9. a 24.9.2020 navštívia jubilantov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nebudú môcť slávnostného prijatia zúčastniť, pracovníci referátu sociálnej starostlivosti v ich domácnosti, aby im odovzdali im finančný príspevok mesta k ich životnému jubileu.

Keďže zákon o ochrane osobných údajov nedovoľuje mestu oslovovať jubilantov bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu, obraciame sa s verejnou výzvou na jubilantov alebo ich rodinných príslušníkov, aby osobne, alebo v ich zastúpení rodinní príslušníci, potvrdili záujem o účasť na tomto slávnostnom stretnutí pri príležitosti životného jubilea, a to vyplnením a podpísaním tlačiva Súhlas so spracovaním osobných údajov. Tlačivo je k dispozícii aj v kancelárii Evidencie obyvateľstva na Mestskom úrade (kancelária č. P19).

Na získanie bližších informácií kontaktujte osobne, telefonicky alebo emailom:

  • Klientske centrum – Evidenciu obyvateľstva, prízemie Mestského úradu, č. dverí P19 alebo P15, telefón: 033/6901131, email: barbora.krasulova@msupezinok.sk, alebo telefón: 033/6901126, email: margita.somorovska@msupezinok.sk,
  • Referát sociálnej starostlivosti, prízemie Mestského úradu, č. dverí P8, telefón: 033/6901300 alebo 033/6901302.