V meste je otvorených 34 detských ihrísk

Táto informácia bola publikovaná od 10. 08. 2020 do 20. 08. 2020

Ilustračné foto

V termíne od 7. do 31. júla 2020 prebiehala na detských ihriskách vo vlastníctve mesta nevyhnutná údržba zameraná na odstránenie nedostatkov spôsobených užívaním, vandalizmom a na čistotu plôch. Od 8. augusta 2020 je prevádzkyschopných 34 z 36 detských ihrísk.

Ihrisko na sídlisku Juh - ulica 1. mája č. 43 a detské ihrisko na sídlisku Muškát I. - Nálepkova ulica - zriadené mestom,  zostávajú z dôvodu bezpečnosti naďalej zatvorené.  Po opravách  a  demontáži nebezpečných prvkov budú sprevádzkované dňa 16.08.2020.  

V rámci údržby sa vykonávalo čistenie plôch ihrísk,  oprava oplotenia,  čistenie informačných tabúľ, nátery a povrchové úpravy súčastí ihrísk, ako sú hracie a cvičebné prvky a zariadenia (mazanie pohyblivých častí a drobné opravy, ako napr. pritiahnutie uvoľnených skrutiek a pod.), čistili sa dopadové plochy, spevnené plochy, opravovali sa  lavičky. Súčasťou starostlivosti o ihriská je aj pravidelné mechanické čistenie piesku a premývanie piesku pitnou vodou.

Údržbu a opravy detských ihrísk vo vlastníctve mesta Pezinok v roku 2020  realizuje  na základe výsledkov verejnej súťaže spoločnosť I. V. HRAČKY s.r.o., sídlo: Šenkvická cesta 14/O, 902 01 Pezinok.