Prerušenie dodávky vody dňa 10.09.2020

Táto informácia bola publikovaná od 04. 09. 2020 do 10. 09. 2020

Ilustračné foto Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu.  Vo štvrtok 10.septembra 2020 v čase od 7.30 do 15.00 h budú z dôvodu opravy verejného vodovodu bez dodávky  vody ulice:  Holubyho (od hodinárstva HOFI až po križovatku Moyzesova/Jesenského ) a Radničné námestie  – strana, kde sa nachádza budova Mestského úradu.  Počas doby prerušenia bude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodu prejazdom cisternového vozidla v danom čase na uvedených uliciach.

V prípade komplikácii pri dodávke vody verejným vodovodom volajte Dispečing BVS a.s., na tel. čísle 0800 121 333.