Od nedele 6. septembra sa v okrese sprísnili protiepidemiologické opatrenia

Táto informácia bola publikovaná od 07. 09. 2020 do 14. 09. 2020

Okres Pezinok bol zaradený medzi rizikové regióny Slovenska, teda tie najviac postihnuté koronavírusom. V praxi to znamená, že s účinnosťou od 6.septembra do 30.septembra 2020 nariaďuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava  pre hlavné mesto  Bratislava a všetky jej mestské časti, okresy Senec a Pezinok nasledovné opatrenia:

 • Zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej spoločenskej a inej povahy v exteriéroch nad 500 osôb alebo v interiéroch nad 250 osôb
  • výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, na ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenia COVID-19 nie starším ako 12 hodín
 • Zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej spoločenskej a inej povahy v čase od 23.00 do 6.00 h nasledujúceho dňa
  • výnimku zo zákazu majú svadby a pohreby s celkovým počtom účastníkov  do 150 osôb
  • zákaz neplatí pre zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze) , ktoré sa uskutočňujú na základe zákona
 • Obmedziť prevádzku kúpalísk a plavárni na 50% zo stanovenej kapacity
 • Zákaz návštev v nemocniciach a vo všetkých lôžkových oddeleniach a v interiérových priestoroch zariadení sociálnej starostlivosti
 • Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví sa nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť  šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov
 • Neodporúča sa organizovať hromadné podujatia určené pre seniorov v akomkoľvek počte


Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom, za ktorý môže príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť podľa paragrafu 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. pokutu vo výške do  20 000 €.