Oznámenie o realizácii výrubov stromov v Zámockom parku

Táto informácia bola publikovaná od 07. 09. 2020 do 07. 09. 2020

Ilustračné foto

Mesto Pezinok oznamuje návštevníkom Zámockého parku, že od pondelka 7. septembra sa v areáli parku realizuje výrub 39 ks stromov, a to na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody - súhlasu na výrub drevín a mimoriadny výrub 1 ks stromu druhu napadnutého hubou Cryptostroma corticale v prednej časti parku.
Výrub bude zabezpečovať spoločnosť PROarbor, s.r.o.

Počas výrubu bude Zámocký park prístupný verejnosti. Bezpečnostné obmedzenia sa budú týkať časti, v ktorej bude prebiehať konkrétny výrub. Zvýšenú opatrnosť treba dodržiavať pri návšteve parku aj z dôvodu prejazdov motorových vozidiel odvážajúcich drevo.

Prosíme verejnosť, aby v záujme ochrany životov, zdravia a majetku dodržiavala bezpečnostné pravidlá, zvýšila svoju opatrnosť a rešpektovala
ZÁKAZ VSTUPU DO PRIESTORU VYZNAČENÉHO ZÁBRANAMI!

Ospravedlňujeme sa návštevníkom za zvýšenú hlučnosť a nepohodu.