Uzavretie Tehelnej ulice

Táto informácia bola publikovaná od 11. 09. 2020 do 16. 09. 2020

Tehelná ulica Tehelná ulica v úseku od Seneckej po Moyzesovu (jednosmerná ulica  medzi cintorínom a gymnáziom) bude v stredu 16. septembra uzavretá. Dôvodom je oprava verejného osvetlenia. Práce budú prebiehať do 15.00 h.