Prerušenie dodávky elektrickej energie 24. 9. 2020

Táto informácia bola publikovaná od 21. 09. 2020 do 24. 09. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje prerušenie dodávky elektriny.  Vo štvrtok 24.septembra v čase od 8.00 do 15.00 h budú z dôvodu  vykonávania plánovanej práce na  zariadeniach distribučnej sústavy bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

  • MUŠKÁTOVÁ č. 1
  • PEKNÍKA, GEN. č. 1/A
  • TRNAVSKÁ č. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/ZA, 47, 75, 2065/32, 3924, 5265/-
  • ŠAFÁRIKOVA č. 2

     

Kontaktná osoba Jana Jánošová, tel.: +421-(0)2 -50 61 31 61, jana.janosova@zsdis.sk