Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Táto informácia bola publikovaná od 24. 09. 2020 do 08. 10. 2020