Výsledky zasadnutia krízového štábu mesta Pezinok

Táto informácia bola publikovaná od 12. 10. 2020 do 19. 10. 2020

Zasadnutie krízového štábu mesta PezinokDňa 11.októbra 2020 o 19.00 h bol primátorom zvolaný krízový štáb mesta. Zúčastnila sa ho aj nová riaditeľka DSS, pani Renáta Názlerová. Boli prijaté tieto opatrenia:

OPATRENIA V RÁMCI MESTA:

 • Od štvrtka budú obmedzené úradné hodiny na MsÚ a pri vstupe do budovy bude kontrolu zabezpečovať mestská polícia.
 • Mesto zváži opätovné zriadenie liniek pre seniorov, psychologickej poradne a pod.
 • Plaváreň bude pre verejnosť od 15.10.2020 uzatvorená.
 • zasadnutia orgánov sa budú vykonávať v prevažnej miere per rollam
 • MsZ bude zasadať v priestoroch PKC - estrádna sála
 • MsR podľa uváženia a vývoja situácie (per rollam / prezenčne).


OPATRENIA V RÁMCI ŠKOLSTVA:

 • V karanténe sú momentálne - MŠ Záhradná a jedna trieda ZŠ J. Kupeckého
 • Pedagógovia a žiaci, ktorí boli v kontakte s nakazenými budú testovaní cez covid pass - link https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
 • Sociálne zariadenia sú čiastočne uzatvorené, opakovane sa v nich vykonávajú rýchlotesty
 • Pozastavená je krúžková činnosť na školách, v Centre voľného času a skupinové vyučovanie v Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa.
 • Denné centrá – seniori a nájomcovia – pozastavená činnosť


OPATRENIA V RÁMCI  ZDRAVOTNÍCTVA:

 • V Poliklinike prebieha denne dezinfekcia, dopĺňajú sa dezinfekčné prostriedky pri vstupe, ako aj na WC
 • Cez víkend dochádza ku kompletnej dezinfekcii priestorov


OPATRENIA V RÁMCI  MPS

 • Jesenné upratovanie pokračuje v stanovenom termíne 15.-17.10. za sprísnených hygienických opatrení.


Nastavené opatrenia budú v platnosti minimálne do odvolania, prípadne po celú dobu trvania nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19.