V budúcom roku nás čaká sčítanie obyvateľov

Táto informácia bola publikovaná od 21. 12. 2020 do 05. 01. 2021

Od 15. februára do 31. marca 2021 sa budeme sčítavať. Tentoraz to však bude rýchlejšie a jednoduchšie. Sčítanie obyvateľstva sa bude realizovať elektronicky. Každý z nás sa bude môcť sčítať z pohodlia svojho domova cez mobilnú aplikáciu alebo na stránke www.scitanie.sk.

Pre obyvateľov, ktorí budú potrebovať pomoc, budú v mestách zriadené kontaktné centrá a bude možnosť požiadať o sčítanie prostredníctvom mobilného asistenta. O všetkom vás budeme včas informovať.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa je obyvateľom každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

O všetkom podstatnom, čo súvisí s budúcoročným sčítaním obyvateľstva vás budeme informovať na www.pezinok.sk alebo na facebookovej stránke mesta.

A nezabudnite, každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

Informatívne video SODB 2021