Bohoslužby v evanjelickom kostole v Pezinku sú pre lockdown zrušené

Táto informácia bola publikovaná od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020

Predsedníctvo Evanjelického a.v. cirkevného zboru Pezinok, po telefonickom rokovaní s presbyterstvom Evanjelického a.v. cirkevného zboru Pezinok, vzhľadom na mimoriadne nepriaznivý vývoj pandémie Covid 19, po zvážení odporúčaní Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a odporúčaní odborníkov v oblasti boja s pandémiou Covid 19, prijalo nasledovné rozhodnutie:

Konanie verejných služieb Božích v období lockdawnu by bolo celkom proti zmyslu opatrení, týkajúcich sa lockdawnu a predstavuje riziko. V záujme zachovania zdravia nielen svojich veriacich, počnúc od 19.12. 2020 až do odvolania, nebudeme vykonávať verejné služby Božie, t.z. vstupujeme do dobrovoľného lockdawnu.

Toto opatrenie sa týka evanjelického kostola na Potočnej ulici v Pezinku a evanjelickej modlitebne vo Viničnom.

V Pezinku dňa 18.12.2020.

Mgr. Vladimír Kmošena, zborový farár
Ing. Ivan Dubek, zborový dozorca