Ohraničená zóna parkovania na Záhradnej ulici č. 1, 3, 5, 7 a 9

Táto informácia bola publikovaná od 22. 12. 2020 do 31. 12. 2020

Mesto Pezinok oznamuje držiteľom rezidentských kariet na Záhradnej ulici č. 1-9, ktorým končí platnosť k do 31. 12. 2020, že sa platnosť ich kariet predlžuje do konca februára 2021.
 
Uvedené platí pre obyvateľov, ktorým ostávajú mestom požadované údaje nezmenené (napr. vlastníctvo bytu a evidenčné čísla vozidiel).

Noví obyvatelia a držitelia rezidentských kariet, u ktorých došlo k zmene vlastníctva alebo evidenčného čísla vozidla, si musia podať nové písomné žiadosti.
 

Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy