2020 – rok projektov a rozvoja mesta

Táto informácia bola publikovaná od 31. 12. 2020 do 07. 01. 2021

Napriek tomu, že takmer celý rok 2020 bol poznačený pandémiou koronavírusu, mestu Pezinok sa podarilo zrealizovať viacero dôležitých projektov.

 

Rekonštrukcie na základných školách

Projekty, ktoré mesto realizovalo na pôde základných škôl stáli viac ako pol milióna eur.

Modernizáciou prešli fyzikálna a prírodovedecká učebňa na ZŠ Kupeckého. Vymenili sa v nich elektroinštalácie, vodoinštalácie, sieťové rozvody, omietky, podlahy, izolácie i bezpečnostné prvky. V prírodovedeckej učebni pribudli didaktické pomôcky ako digitálny mikroskop, fotoaparát, tlakomer, spirometer, váha, fonendoskop, kufrík na zisťovanie krvných skupín, PH meter a ďalšie pomôcky.

ZŠ Na bielenisku dostala 6 nových tried. Mesto k škole pristavilo dvojpodlažnú modulovú prístavbu. Montovaná stavba spolu s dažďovou kanalizáciou a úpravou pripojovacieho plynovodu stála  vyše 350 tisíc  eur bez DPH. Takisto sa podarilo zlepšiť vybavenie jazykovej učebne. Škola získala interaktívny projektor, pero, projekčnú tabuľu, 16 klientskych staníc, monitor, klávesnicu, myš a digitálne jazykové laboratórium. Pezinok naň získal podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Na tejto škole pribudlo v roku 2020 aj dopravné ihrisko. Deti využívajú kruhový objazd, križovatku, jednosmernú cestu, parkoviská, chodníky a dopravné značenie na výučbu dopravnej výchovy, tak aby boli pripravené na pohyb v cestnej premávke.

Menšie úpravy urobila aj ZŠ Fándlyho. Vymaľovali v nej jedáleň a triedy po deviatakoch a štvrtákoch. Menili sa staré lavice a umývadlá v triedach. Rekonštrukciou prešli i učiteľské toalety. Najväčším projektom v škole bola výmena elektrických rozvodov a svietidiel v školskom klube detí.

ZŠ Orešie pripravila pre svojich žiakov zelenú triedu na exteriérové vyučovanie. Obnovou prešla aj kuchyňa určená na výučbu. Najväčším projektom na škole je rekonštrukcia telocvične, ktorá zahŕňa opravu strechy, obnovu pôvodných povrchov, doplnenie vetrania a dostavbu priestorov náraďovne a dvoch šatní so sprchami pre žiakov.

 

Opravili sme chodníky, cesty a parkoviská

Súčasťou mestských projektov boli aj rekonštrukcie ciest, chodníkov a parkovísk. V roku 2020 sa podarilo rozšíriť Panský chodník na dva jazdné pruhy. Opravili sa viac ako 2 kilometre chodníkov na viacerých uliciach (Suvorovova, Muškátová, F. B. Drobiševa, Šenkvická, Mýtna a Za hradbami). Výnimkou neboli ani parkoviská. Nový povrch dostali 3 časti parkovísk na ulici L. Novomeského a parkovacia plocha na Bystrickej ulici.

 

Renovácia futbalového štadiónu na Cajle

Pezinok nezabúda ani na športových nadšencov. Opravilo pre nich futbalový štadión na Cajle. Súčasťou tejto rekonštrukcie bola strecha nad šatňami futbalových hráčov, náter všetkých zábradlí v areáli, výmena latovania na sedenie, nové plechové opláštenie a strecha na tribúne. Táto rekonštrukcia stála mesto viac ako 60 tisíc eur. 

 

Obnova ihrísk

Do ihrísk v správe Pezinka investovalo mesto v roku 2020 viac ako 50 tisíc eur.

Kompletnou údržbou prešlo 36 detských ihrísk. Zahŕňala čistenie plôch, výmenu piesku, opravu oplotenia, úpravu a čistenie informačných tabúľ, nátery a povrchové úpravy súčasti ihrísk, ako i viaceré drobné opravy. Rekonštruovali sa tiež viaceré ihriská v rôznych častiach mesta. Športové ihrisko na Suvorovovej ulici dostalo nový povrch, čiary a basketbalové koše. V spolupráci s Nadáciou Tesca v rámci projektu „Vy rozhodujete, my pomáhame“  mesto kompletne obnovilo aj ihrisko pre malých i veľkých na Bratislavskej ulici. Multifunkčné ihrisko na Muškáte dostalo novú hraciu plochu, oplotenie, basketbalové koše, futbalové bránky i čiary.

 

Rekonštrukcie historických prvkov v centre mesta

Do obnovy historických prvkov v centre mesta investoval Pezinok takmer 60 tisíc eur. Jedna z hlavných dominánt - Mariánsky stĺp na Radničnom námestí má opäť reprezentatívnu podobu. Vyčistené bolo celé súsošie sochy, doplnili sa chýbajúce dlaždice a zjednotila sa celá farebnosť jednotlivých častí. Pamiatka dostala aj nové osvetlenie. Vďaka kompletnej rekonštrukcii osvetlenia nám po piatich rokoch opäť svieti Potočná ulica, ktorú mesto doplnilo historickými svietidlami, aby esteticky zapadli do pešej zóny.

 

Zhrnutie na záver

Okrem vymenovaných projektov mesto pokračuje vo svojej stratégii byť zeleným mestom. V roku 2020 sa podarilo v rôznych častiach Pezinka umiestniť kontajnery na drobný elektroodpad a odevy. Spustili sme tiež službu zberu veľkorozmerného elektroodpadu z pohodlia domova.  Podporujeme tiež zelenšie plochy v meste,  a preto sme počas roka vysadili  viac ako 40 stromov.

Rok 2020 bol o mnohých projektoch smerujúcich k rozvoju mesta. Napriek ťažkým časom sa v Pezinku podarilo urobiť kroky, ktoré viedli k zlepšeniu života všetkých občanov. Uplynulý rok však bol najmä o spolupatričnosti a pomoci, za čo všetkým Pezinčanom ďakujeme.