Mestský úrad zostáva pre verejnosť zatvorený

Mestský úrad zostáva naďalej pre verejnosť zatvorený až do odvolania. Dôvodom je výrazné zhoršovanie epidemiologickej situácie na Slovensku a z toho plynúci eminentný záujem o ochranu zdravia a života občanov Pezinka a zamestnancov mesta. Rozhodnutie platí na základe prijatého uznesenia vlády z 31. 12. 2020 o sprísnenom lockdowne.

Občania sa môžu obracať s požiadavkami na jednotlivé oddelenia mestského úradu prostredníctvom e-mailových alebo telefonických kontaktov. Žiadosti a iné materiály pre podateľňu môžu občania vhadzovať do pripravenej schránky pri vchode do Mestského úradu v Pezinku.

Pokladňa Mestského úradu bude v uvedenom termíne zatvorená tiež, no občania a podnikatelia môžu prípadné platby mestu poukázať na nasledovné účty: 

 • Daň z nehnuteľností
  Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
 • Komunálny odpad – Právnické osoby
  VÚB banka: SK 43 0200 0000 0030 9466 8258
 • Komunálny odpad – Fyzické osoby a chatári
  Tatra banka: SK 78 1100 0000 0026 4171 0001
 • Všetky ostatné platby
  Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001