Do školských zariadení sa opäť vrátili deti

Táto informácia bola publikovaná od 22. 02. 2021 do 26. 02. 2021

Do školských zariadení sa opäť vrátili deti

V pondelok 22. februára sa po takmer dvoch mesiacoch opäť otvorili brány školských zariadení.
Prezenčné vyučovanie bolo obnovené vo všetkých školách zriadených mestom.

Do materských škôl nastúpilo približne 418 škôlkarov, do školských lavíc sa vrátilo cez 500 žiakov prvého stupňa. Na ZŠ Kupeckého bolo na prezenčnú formu vzdelávania od 22. februára prihlásených 113 detí, nastúpilo 103 z 392 prvostupniarov. Škola otvorila osem tried. ZŠ Na bielenisku otvorila dvanásť tried pre 207 žiakov. Na ZŠ Orešie nastúpilo 38 žiakov do troch tried a ZŠ Fándlyho pripravila pätnásť tried pre 221 detí.

Materské a základné školy zriadené mestom boli z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie zatvorené takmer dva mesiace (od 11.1. do 22.2.2021). Vyučovací proces prebiehal dištančnou formou vzdelávania. Pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre bola od začiatku januára k dispozícii MŠ Záhradná a školský klub detí v Centre voľného času.  
 
Po rokovaniach s regionálnych hygienikom a riaditeľkami pezinských škôl a škôlok mesto pristúpilo na otvorenie školských zariadení od pondelka 22. februára. Návrat do škôl však sprevádza viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. Pri vstupe do budovy sa deťom meria teplota a dezinfikujú ruky, potrebné sú tvárové rúška aj čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.