Nadácia Revia oslavuje 25 rokov rozdelením prostriedkov na projekty

Táto informácia bola publikovaná od 23. 02. 2021 do 21. 03. 2021

Revia (logo)Malokarpatská komunitná nadácia je druhou najstaršou komunitnou nadáciou v regióne V4. Vo svojom jubilejnom roku rozdelí na projekty dobrovoľníckeho, neziskového a komunitného charakteru sumu 25 000 €. Podpora je určená pre občianske združenia, samosprávy, občianske iniciatívy a pre fyzické osoby, pokiaľ má projekt komunitný rozmer. Svoje nápady do výšky 2 500 €, ktoré pomôžu skvalitňovať život obyvateľom malokarpatského regiónu, posielajte na revia@revia.sk do 21. marca. Viac informácií o kritériách a pravidlách podpory nájdete na www.revia.sk Grantový program.