Oznam pre držiteľov rezidentských parkovacích kariet na Záhradnej ulici č. 1, 3, 5, 7 a 9

Táto informácia bola publikovaná od 25. 02. 2021 do 07. 03. 2021

Mesto Pezinok oznamuje držiteľom rezidentských parkovacích  kariet na Záhradnej ulici č. 1-9, ktorým končila platnosť k 31. 12. 2020, že sa platnosť ich kariet predlžuje do konca marca 2021.
 
Uvedené platí pre obyvateľov, ktorým ostávajú mestom požadované údaje nezmenené (napr. vlastníctvo bytu a evidenčné čísla vozidiel).

 
Oddelenie výstavby a  životného prostredia