Opatrenia platné od 3. mája 2021

Táto informácia bola publikovaná od 03. 05. 2021 do 07. 05. 2021

Od 3. mája vstupujú do platnosti nové protipandemické opatrenia pre červené okresy – 2. stupeň varovania, kam patrí aj Pezinok. Negatívny výsledok testu už nebudete potrebovať pri vstupe na terasy reštaurácií a kaviarní, do fitnescentier, na úrady, do školských zariadení, do práce či iných inštitúcií. Upravuje sa aj zákaz vychádzania, a to len na večer v čase od 21.00 do 1.00 h. Celodenný zákaz naďalej platí na cestu na zahraničnú dovolenku. Negatívny test nepotrebujú žiaci do školy v červenom a ružovom okrese podľa Covid automatu.

 

Výnimky z večerného zákazu vychádzania s testom alebo alternatívou

 • cesta do zamestnania, v červených okresoch platí test 14 dní
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia okrem cesty na rekreáciu (potrebné je hodnoverným spôsobom sa preukázať), platí test starý maximálne 7 dní,
 • cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia, test platí 7 dní.

 

Výnimky z večerného zákazu vychádzania bez testu

 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti a očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • lekáreň,
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,.
 • pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ

 

Kto nepotrebuje test:

 • osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,,
 • osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
 • osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoba prekonala ochorenie covid-19 za posledných 180 dní,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie covid-19,
 • deti do 10 rokov,
 • osoby s určitým typom diagnóz podľa vyhlášky ÚVZ,
 • test pre vstup do prevádzok nepotrebujú ani seniori nad 65 rokov, do práce však osoby nad 65 rokov, ak ešte pracujú, test potrebujú podľa rovnakých pravidiel ako zvyšok populácie.

 

Aktuálne platné opatrenie upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 200/2021 z 30. apríla 2021, ktorá je platná od 3. mája 2021.  Jej celé znenie nájdete tu.

Zdroj:  Ministerstvo vnútra SR
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=covid-automat-pravidla-a-vynimky-zo-zakazu-vychadzania-ucinne-od-3-maja