Zariadenie opatrovateľskej služby v Pezinku má voľné miesto

Táto informácia bola publikovaná od 03. 05. 2021 do 10. 05. 2021

Zariadenie opatrovateľskej služby v Pezinku /zriaďovateľská pôsobnosť Mesta Pezinok/ sídliaca na Komenského ulici 23 v Pezinku poskytuje celoročnú starostlivosť pre klientov odkázaných na túto službu. Kapacita ZOS je 18 lôžok. AKTUÁLNE JE V ZARIADENÍ VOĽNÉ MIESTO.

V prípade záujmu treba volať na tieto čísla:

  • 033/6901 970
  • 033/6901 971
  • 0917 974 270