Kontrolný deň na grinavskej kanalizácii

Táto informácia bola publikovaná od 24. 09. 2021 do 28. 09. 2021

Kontrolný deň na grinavskej kanalizáciiZástupcovia Mestského úradu Pezinok sa 21. septembra zúčastnili na kontrolnom dni, aby sa informovali o aktuálnom stave projektu. Informácie poskytol Ing. Stanislav Venglár, stavbyvedúci zo spoločnosti Vodohospodárske stavby, a. s., ktorá je realizátorom projektu.

Doteraz vykonanými prácami sa položili a zasypali hlavné vetvy a kanalizačné prípojky na približne 95 % trasy v smere na Bratislavu. V priebehu mesiacov september a október
zostáva dokončiť zvyšné prípojky a zabetónovať ich. Následne sa pristúpi k zaasfaltovaniu komunikácie v smere na Bratislavu a križovatku Myslenická a Limbašská. Práce budú pokračovať výkopovými prácami od Grobskej cesty v smere na Pezinok.

Pre vodičov zostávajú v platnosti obmedzenia podľa projektovej dokumentácie, keď bude vždy prejazdný len jeden jazdný pruh v každom smere. Je zrealizovaná prečerpávacia stanica v križovatke Pezinok-Limbach a bola zahájená realizácia prečerpávacej stanice v areáli pamätníka. Harmonogram ďalšieho postupu nám zhotoviteľ upresní v zápise z kontrolného dňa.