Rozkopávky pre stavbu kanalizácie v Grinave potrvajú do konca novembra

Táto informácia bola publikovaná od 20. 10. 2021 do 30. 10. 2021

Rekonštrukcia kanalizácie v GrinaveRealizátorovi stavby kanalizácie spoločnosti Vodohospodárske stavby, a. s., sa podarilo predĺžiť povolenie na výkopové práce do konca novembra. Dopravné obmedzenia na Myslenickej ulici potrvajú teda o mesiac dlhšie do 30.novembra. Po tomto termíne budú pokračovať práce mimo cesty, kým budú na ne vhodné klimaticko-poveternostné podmienky.

S ďalšími dopravnými obmedzeniami treba počítať od 19. novembra na približne 400 m úseku od križovatky Grobská smerom na Pezinok. Cesta bude zúžená do jedného pruhu pre obidva smery.

Práce na kanalizácii v Grinave pokročili. Celá strana od križovatky Limbašská až po križovatku Grobská smerom na Bratislavu je hotová vrátane domových prípojok a čaká na naliatie asfaltu. Začali sa tiež práce na zberači A-1 od križovatky Grobská, kde je vyhotovených asi 150m po križovatku s ulicou Štúrova smerom na Pezinok.

„V týždni od 18. októbra plánujeme začať s asfaltovaním celého úseku cesty smerom na Bratislavu a taktiež úseku pri križovatke Limbašská. Následne budeme pracovať na úseku od križovatky Grobská smerom na Pezinok. Budú sa vykonávať práce na zberači A-1 hlavná trasa kanalizácie a kanalizačné prípojky,“ vysvetlil stavebný technik Ján Maťovčík.

Všetkých účastníkov cestnej premávky prosíme na týchto úsekoch o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť, ako aj o sledovanie aktuálnej dopravnej situácie.