Podeľ sa o svojho Mikuláša

Mesto Pezinok vyhlasuje mikulášsku zbierku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ako sa môžete zapojiť?

Stačí ak do 8.12.2021 do 17:00, kedykoľvek počas úradných hodín, odovzdáte balíček na oddelení sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok. Kontaktná osoba Mgr. Jurikovičová - 033/6901 304 alebo v kancelárii primátora mesta - 033/6901 102.
Balíčky je potrebné z hygienických dôvodov nechať sedem dní v izolácii. Od 16.12. ich následne naši pracovníci budú odovzdávať konkrétnym rodinám.

Zoznam rodín bude vybraný na základe množstva balíčkov v spolupráci s ÚPSVaR, Centrum pre rodinu, MsP, riaditeliek MŠ a ZŠ.
 
Prosíme všetkých záujemcov, aby do balíčkov nevkladali potraviny (napr. čerstvé ovocie), ktoré sa môžu rýchlo pokaziť. Vhodné sú: sladkosti, sušené ovocie, oriešky, malé hračky, školské potreby.

Veríme, že sa nám spolu podarí potešiť čo najviac detí.